Szkoła językowa we Frankfurcie

Odkryj co Sprachcaffe Frankfurt ma do zaoferowania.

Szkoła językowa we Frankfurcie "

Sprachcaffe Imprint

Twoim dostawcą usług jest:

Sprachcaffe Sprachschule GmbH
Gartenstr. 6
60594 Frankfurt

Telefon: +49 69 61091234
Fax: +49 69 60 31 395

E-mail: frankfurt@sprachcaffe.com
Internet: www.sprachcaffe-frankfurt.com

Dyrektorzy zarządzający upoważnieni do reprezentowania spółki: Alberto Sarno, Marcello Sarno

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy we Frankfurcie
Numer rejestrowy: HRB 40069
Zwolniony z podatku VAT

Linki zewnętrzne

Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych osób trzecich ("łącza zewnętrzne"). Strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Kiedy linki zewnętrzne zostały utworzone po raz pierwszy, dostawca sprawdził ich zawartość pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Włączenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Nie jest uzasadnione, aby dostawca stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Takie linki zewnętrzne zostaną jednak natychmiast usunięte, jeśli zostaną ujawnione naruszenia prawa.

Wyłączenie odpowiedzialności: Sprachcaffe Sprachreisen stara się, aby informacje na tej stronie były jak najbardziej aktualne i poprawne, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież, utratę lub obrażenia wynikające z tych informacji. Krytyczne informacje (takie jak wymagania wizowe, szczepienia, bezpieczeństwo, odprawa celna i transport) powinny zostać sprawdzone przez upoważnione osoby i/lub biura przed Twoim wyjazdem.

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub listownie. W przypadku dalszych pytań możesz również skorzystać z naszego formularza kontaktowego.